Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids 2p.
2. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Termoķīmiskie vienādojumi 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanas pakāpe 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Elementu izplatība dabā 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Gāzveida vielas iegūšana 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Jonu reakcijas 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Skābā sāls veidošanos 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Sāļu iedalījums 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Aldehīda nosaukums pēc IUPAC 1p.