Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Šķīdības līknes 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Laboratorijas trauki 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Šķīduma pagatavošana 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko elementu īpašības 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Kristālisko režģu veidi 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Reducētājs 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Ūdeņraža ķīmiska saite 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Indeksi formulā 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Šķīduma pH 1p.