Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas Citi zema 1p. Skolēni nosaka dotās dispersās sistēmas vides un fāzes agregātstāvokli.
2. 1. daļas 2. uzd. Šķīdības līknes Citi vidēja 1p. Izmantojot šķīdības līknes, skolēni nosaka, kura gāze veido piesātinātu šķīdumu.
3. 1. daļas 3. uzd. Laboratorijas trauki Citi zema 1p. Skolēni izvērtē laboratorijas trauku izmantošanu šķīduma pagatavošanai.
4. 1. daļas 4. uzd. Šķīduma pagatavošana Citi vidēja 1p. Skolēni aprēķina vielas masu, kuru jāšķīdina dotajā ūdens masā, lai pagatavotu šķīdumu ar noteiktu izšķīdusi vielas masas daļu.
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko elementu īpašības Citi zema 1p. Skolēni izvērtē ķīmisko elementu īpašību izmaiņas ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
6. 1. daļas 6. uzd. Kristālisko režģu veidi Citi zema 1p. Skolēni izvērtē vielas īpašības un nosaka vielas kristāliskā režģa veidu.
7. 1. daļas 7. uzd. Reducētājs Citi zema 1p. Skolēni izvērtē, kuri elementi un kā maina oksidēšanas pakāpi, un secina, kas ir reducētājs dotajā pārvērtībā.
8. 1. daļas 8. uzd. Ūdeņraža ķīmiska saite Citi zema 1p. Skolēni izvērtē vielu uzbūvi un secina, kurš piemērs attēlo ūdeņraža ķīmiskas saites veidošanos.
9. 1. daļas 9. uzd. Indeksi formulā Citi vidēja 1p. Izmantojot datus par elementu relatīvo elektronegativitāti, skolēni secina par elementu oksidēšanas pakāpi binārajā savienojumā, un uz tā pamata izvēlas indeksus.
10. 1. daļas 10. uzd. Šķīduma pH Citi vidēja 1p. Izmantojot šķīduma pH skaitlisko vērtību, skolēni aprēķina skābes koncentrāciju.
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids Citi zema 2p. Analizējot situācijas aprakstu, skolēni nosaka ķīmiskas reakcijas veidu.
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids Citi zema 1p. Skolēni izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz ķīmiskas reakcijas ātrumu.
13. 1. daļas 13. uzd. Termoķīmiskie vienādojumi Citi vidēja 1p. Skolēni veic aprēķinus, izmantojot dotos ķīmisko reakciju termoķīmiskos vienādojumus.
14. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanas pakāpe Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpi savienojumos.
15. 1. daļas 15. uzd. Elementu izplatība dabā Citi zema 1p. Skolēni nosaka, kuri ķīmiskie elementi ir sastopami dabā vienkāršo vielu veidā.
16. 1. daļas 16. uzd. Gāzveida vielas iegūšana Citi zema 1p. Skolēni izvērtē iekārtas izmantošanu gāzu iegūšanai un uzkrāšanai.
17. 1. daļas 17. uzd. Jonu reakcijas Citi vidēja 1p. Skolēni analizē datus un secina par ķīmiskas reakcijas pazīmēm.
18. 1. daļas 18. uzd. Skābā sāls veidošanos Citi vidēja 1p. Skolēni analizē datus par reaģentu daudzumu attiecību un secina par skābas sāls veidošanās iespēju.
19. 1. daļas 19. uzd. Sāļu iedalījums Citi zema 1p. Skolēni grupē sāļus pēc to ķīmiskā sastāva.
20. 1. daļas 20. uzd. Aldehīda nosaukums pēc IUPAC Citi zema 1p. Skolēns atpazīst aldehīda nosaukumu pēc dotās struktūrformulas.
21. 1. daļas 21. uzd. Alkēna polimerizācijas produkts Citi zema 1p. Skolēns atpazīst polimerizācijas produkta struktūrformulu pēc dotās monomēra struktūrformulas.
22. 1. daļas 22. uzd. Organisko savienojumu pārvērtību rinda Citi vidēja 1p. Skolēns prognozē organisko savienojumu pārvērtību rindas starpproduktus.
23. 1. daļas 23. uzd. Karbonskābju sastāvs un uzbūve Citi zema 1p. Skolēns atpazīst divvērtīgas piesātinātas karbonskābes struktūrformulu.
24. 1. daļas 24. uzd. Izomēri Citi zema 1p. Skolēns analizē dotās organisko savienojumu (spirtu) struktūrformulas un nosaka, kuri savienojumi savā starpā ir izomēri.
25. 1. daļas 25. uzd. Videi draudzīgais kurināmais Citi zema 1p. Skolēni analizē kurināmā sastāvu un secina, kura kurināmā izmantošana izraisa vismazāko vides piesārņojumu.
26. 1. daļas 26. uzd. Amfotērie savienojumi Citi zema 1p. Skolēns nosaka, kurām vielām ir amfotēras īpašības.
27. 1. daļas 27. uzd. Metālu ķīmiska aktivitāte Citi zema 1p. Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, skolēni salīdzina metālu ķīmisko aktivitāti.
28. 1. daļas 28. uzd. Elementa masas daļa savienojumā Citi zema 1p. Zinot vielas ķīmisko formulu, skolēni aprēķina elementa masas daļu un salīdzina to ar uzdevuma noteikumā doto.
29. 1. daļas 29. uzd. Ķīmiskais līdzsvars Citi zema 1p. Skolēni izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz ķīmisko līdzsvaru apgriezeniskajā reakcijā.
30. 1. daļas 30. uzd. Aldehīdgrupas pierādīšana Citi zema 1p. Pēc dotām struktūrformulām skolēni nosaka, kurā savienojumā ir aldehīdiem raksturīga atomu grupa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-10. uzdevums 00:00:00 vidēja 10p. 2016. gada 12. klases ķīmijas eksāmena 1.-10. uzdevumi.
2. 1. daļas 11.-20. uzdevumi 00:00:00 vidēja 11p. 2016. gada 12. klases ķīmijas eksāmena 11.-20. uzdevumi
3. 1. daļas 21.-30. uzdevumi 00:00:00 vidēja 10p. 2016. gada 12. klases ķīmijas eksāmena 21.-30. uzdevumi

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF