Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas ātrums 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Amfoteritāte 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu nomenklatūra 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Spirtu nomenklatūra 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Gaisa sastāva izmaiņas 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Spirta dehidratācija 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Jonu ķīmiskās īpašības 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Gāzu iegūšana un uzkrāšana 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Ogļūdeņraža degšana 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Mērtrauki 1p.