Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Atoma modelis 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Ķīmiskas saites veids 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ogļūdeņražu klases 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Elektrolītu īpašības 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Skābekli saturošo vielu klases 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Neorganisko savienojumu klases 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Organisko savienojumu oksidēšanās 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Oksidētājs 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmisko reakciju klasifikācija 1p.