Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. 1. daļas 1. uzd. Atoma modelis 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Ķīmiskas saites veids 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ogļūdeņražu klases 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Elektrolītu īpašības 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Skābekli saturošo vielu klases 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Neorganisko savienojumu klases 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Organisko savienojumu oksidēšanās 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Oksidētājs 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmisko reakciju klasifikācija 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas ātrums 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Amfoteritāte 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu nomenklatūra 1p.
14. 1. daļas 14. uzd. Spirtu nomenklatūra 1p.
15. 1. daļas 15. uzd. Gaisa sastāva izmaiņas 1p.
16. 1. daļas 16. uzd. Spirta dehidratācija 1p.
17. 1. daļas 17. uzd. Jonu ķīmiskās īpašības 1p.
18. 1. daļas 18. uzd. Gāzu iegūšana un uzkrāšana 1p.
19. 1. daļas 19. uzd. Ogļūdeņraža degšana 1p.
20. 1. daļas 20. uzd. Mērtrauki 1p.
21. 1. daļas 21. uzd. Ogļūdeņražu izomēri 1p.
22. 1. daļas 22. uzd. Koeficienti 1p.
23. 1. daļas 23. uzd. Gaisa piesārņojums 2p.
24. 1. daļas 24. uzd. Vielas masas aprēķināšana 1p.
25. 1. daļas 25. uzd. Binārā savienojuma formula 1p.
26. 1. daļas 26. uzd. Vielas daudzuma aprēķināšana 1p.
27. 1. daļas 27. uzd. Drošības noteikumi 1p.
28. 1. daļas 28. uzd. Elementa molmasa 1p.
29. 1. daļas 29. uzd. Metālu aktivitāte 1p.
30. 1. daļas 30. uzd. Neatkarīgais un atkarīgais lielums 1p.