Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Personīgās finanses Mājsaimniecības ienākuma avoti. Lorenca līkne. Ienākumu nevienmērīga sadale. Ienākumu ietekme uz patēriņu un uzkrājumu.
2. Patērētāju rīcība tirgū Kopējais un galējais derīgums, derīguma maksimizēšana, ienākuma un aizvietojuma efekts, patērētāja ieguvums, savstarpēji papildinošas un aizvietojamas preces
3. Patērētāju tiesību aizsardzība Patērētāju tiesības, intelektuālais īpašums, autortiesības, autortiesību pārkāpums.
4. Noguldījumi Noguldījums un tā veidi, noguldījuma procentu likmes.
5. Vērtspapīri Vērtspapīru būtība, veidi, emitēšana, labums no vērtspapīru iegādes
6. Vērtspapīru tirgus Vērtspapīru tirgus un Rīgas Fondu birža
7. Ieguldījumu fondi Ieguldījuma fonds - darbības principi, pārvalde. Ieguldījuma plāns.
8. Tava pensija Sociālās apdrošināšanas principi Latvijā. Latvijas pensiju sistēma. Pensijas lieluma aprēķināšanas formulas.
9. Apdrošināšana Apdrošināšanas būtība - apdrošināšanas devēji un ņēmēji, apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas polise, apdrošināšanas gadījums, pašrisks. Apdrošināšanas principi. Apdrošināšanas prēmijas lieluma ietekmējošie faktori. Apdrošināšanas veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personīgās finanses 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ienākumi, to nevienmērīga sadale. Lorenca līkne. Transferta maksājumi. Engela likums.
2. Patērētāja rīcība tirgū 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Galējais un kopējais derīgums, patērētāja ieguvums
3. Noguldījumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkāršie procenti un saliktie procenti
4. Vērtspapīri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vērtspapīru veidi, emisija
5. Akciju sabiedrības kapitāls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kapitāls, ko veido parastās un priviliģētās akcijas
6. Peļņa no spekulācijām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ieguvums no spekulācijām ar akcijām
7. Vērtspapīru tirgus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vērtspapīru tirgus un Rīgas Fondu birža
8. Ieguldījumu fondi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ieguldījuma fonds, tā dalībnieki. Slēgtais un atklātais ieguldījumu fonds. Aktīvais, sabalansētais un konservatīvais ieguldījumu plāns.
9. Tava pensija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sociālās apdrošināšanas principi. Latvijas pensiju sistēma.
10. Apdrošināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apdrošināšanas būtība - apdrošināšanas ņēmējs un devējs, apdrošināšanas līgums un polise, apdrošināšanas prēmija, apdrošināšanas gadījums, OCTA

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 23. jautājums - Vērtspapīri (2018.g.) Citi vidēja 1p. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas naudas, vērtspapīru un apdrošināšanas tirgū
2. 1. daļa 4. uzd. - Ekonomikas termini (2018.g.) Citi vidēja 8p. Izprot ekonomikas terminus.
3. 2. daļas 5. uzd. - Vērtspapīri (2018.g.) Citi vidēja 4p. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas naudas, vērtspapīru un apdrošināšanas tirgū.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personīgās finanses Citi vidēja 1p. Ienākumu sadale
2. Noguldījumi Citi augsta 2p. Vienkāršie procenti un saliktie procenti
3. Nauda un finanšu iestādes Citi vidēja 1p. Vērtspapīru tirgus un Rīgas Fondu birža
4. Vērtspapīri I Citi vidēja 1p. Vērtspapīru emisija; Vērtspapīru veidi;
5. Vērtspapīri II Citi vidēja 1p. Uzdevumi par vērtspapīriem
6. Ieguldījumu fondi Citi vidēja 1p. Ieguldījumu fonds un to dalībnieki. Slēgtais un atklātais ieguldījuma fonds. Ieguldījumu fondu plāni.
7. Tava pensija Citi vidēja 1p. Sociālās apdrošināšanas principi. Latvijas pensiju sistēma.
8. Apdrošināšana Citi augsta 1p. Apdrošināšanas būtība - apdrošināšanas ņēmējs, devējs, apdrošināšanas polise, prēmija, pašrisks.
9. Patērētāju rīcība tirgū Citi vidēja 1p. Kopējais un galējais pieprasījums, derīguma maksimizēšana, mazvērtīgas preces, normālpreces

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patērētāju finanses, rīcība. Noguldījumi. Vērtspapīru tirgus 00:00:00 vidēja 5p. Ienākuma sadale. Kopējais un galējais derīgums. Derīguma maksimalizācija. Noguldījuma aprēķināšana, izmantojot vienkāršo un salikto procentu likmi. Vērtspapīru tirgus. Rīgas fondu birža.
2. Vērtspapīri. Ieguldījumu fondi. Pensija. Apdrošināšana 00:00:00 vidēja 6p. Vērtspapīru veidi un emisija. Ieguldījumu fondu struktūra un pakalpojumi. Pensiju sistēma Latvijā. Apdrošināšana - būtība un jēdzieni.