Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vērtspapīri I 1p.
2. Vērtspapīri II 1p.
3. Ieguldījumu fondi 1p.
4. Tava pensija 1p.
5. Apdrošināšana 1p.
6. Akciju sabiedrības kapitāls 1p.