3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
"Noguldījums ir naudas glabāšana kredītiestādē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar noteiktiem procentiem."
Noguldījumu veidi:
 • Pieprasījuma noguldījumi jeb beztermiņa noguldījumi;
 • Termiņnoguldījumi;
 • Krājnoguldījumi.

Noguldījumi ir veids, kā bankas piesaista brīvos naudas līdzekļus!
 
 
Pieprasījuma noguldījums jeb beztermiņa noguldījums
 
Klienta priekšrocība, noformējot beztermiņa noguldījumu ir tāda, ka viņš var izņemt no bankas savu noguldījumu jebkurā laikā. Savukārt bankām ir jārēķinās, ka noguldījumus klients var izņemt jebkurā laikā, tāpēc šo naudu nevar izsniegt ilgtermiņa kredītos.
Tieši tāpēc pieprasījuma noguldījuma procentu likmes ir nelielas.
 

Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījums ir noguldījums ar nemainīgu procentu likmi uz noteiktu termiņu vai uz nenoteiktu laiku ar noguldītāja iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu.
 
 • Termiņnoguldījums uz noteiktu laiku - bankām ir pienākums izmaksāt uzkrātos procentus termiņa beigās. Noguldīto naudu uz noteiktu termiņu klients nevarēs izņemt ātrāk kā mēnesi no noguldījuma veikšanas. Ja noguldījums tiek izņemts pirms termiņa, tad banka lūdz to brīdināt 7-10 darba dienas pirms naudas izņemšanas, kā arī klients zaudēs uzkrātos procentus un ,iespējams, vēl maksās soda naudu.
 • Termiņnoguldījums uz nenoteiktu laiku ar noguldītāja iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu - klientam ir tiesības izņemt savu noguldījumu no bankas, iepriekš banku brīdinot. Klients zaudē prasījuma tiesības pret banku, ja 60 gadu laikā ar noguldījumu nav veikti nekādi darījumi.
 
Krājnoguldījumi
 
Krājnoguldījums ir noguldījuma veids ar noguldītāja tiesībām palielināt noguldītu summu.
   
 
Noguldījumu procentu likmes
Noguldījumu procentu likmes ietekmē vairāki faktori:
 • Ja vairāk bankai ir vajadzīgi piesaistītie līdzekļi, jo noguldījumu procentu likmes ir lielākas;
 • Noguldījuma veids - termiņnoguldījumiem procentu likme ir augstāka;
 • Jo ilgāks noguldījuma termiņš - jo augstāki procenti;
 • Jo retākas noguldījuma izmaksas, jo procentu likmes augstākas;
 • Ja naudas piedāvājums ir liels, noguldījuma procenti zemāki.
 
Komercbankas noguldījumu procentu aprēķināšanai izmanto divas metodes:
 
 • Vienkāršā procentu likme

  S=N(1+ni)

  S - Termiņa beigās izmaksātā summa;
  N - Noguldījums;
  n - periodu skaits;
  i - noguldījumu procentu likme (decimāldaļskaitlis)
   
 • Saliktā procentu likme

  S=N(1+i)n

  S - Termiņa beigās izmaksātā summa;
  N - Noguldījums;
  n - periodu skaits;
  i - noguldījumu procentu likme (decimāldaļskaitlis)

Procentu maksājumus var aprēķināt šādi:

Procentumaksājumi=noguldījumsnoguldījumadienuskaitsprocentulikme365100
Piemērs:
Līga un Jānis nogulda bankā 1000 eiro uz 5 gadiem ar gada procentu likmi 3,5%.
Līgai aprēķina vienkāršos procentus, bet Jānim - saliktos.

Cik lielu summu saņems pēc 5 gadiem Līga un Jānis?

Līgai banka izmaksās: S=N(1+ni)=1000 ·(1+5 ·0,035)=1175eiro

Jānim banka izmaksās: S=N(1+i)n=1000 ·(1+0,035)5=1187,69eiro

Jānis saņēma par 12,69 eiro vairāk.
Noguldījumu ietekmē inflācija, tāpēc izšķir nominālo noguldījuma likmi, procentus, ko maksā banka, un reālo noguldījuma likmi, ko aprēķina kā starpību starp nominālo noguldījuma likmi un inflācijas tempu.