"Ieguldījumu fonds ir fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums ieguldīšanai finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma."
"Fonda aktīvi tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros (akcijas, obligācijas u.c), atkarībā no ieguldījumu fonda politikas, kas aprakstīta katra fonda nolikumā un prospektā."
Latvijā ieguldījumu fondi izveidojās 2001. gadā, pirmais ieguldījumu fonds bija Baltic Index fonds.

Ieguldījuma fonda darbību nodrošina trīs dalībnieki:
1. ieguldījumu fonds;
2. ieguldījumu pārvaldes sabiedrība,
3. Būtībā ieguldījumu fonds ir SIA, kura dibinātāji piesaista ieguldītāju naudu.

Ieguldījuma fonds tiek salīdzināts ar naudas lādi, kurā ieguldītāji iegulda naudu un pretī saņem ieguldījuma apliecību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK):
 • izsniedz ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām licenci;
 • kontrolē ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību.

Viena ieguldījumu pārvaldes sabiedrība var pārvaldīt vairāku ieguldījumu fondu līdzekļus.
Fonda piesaistītā nauda atrodas turētājbankā. Turētājbanka var ziņot par pārvaldītāja riskantiem darījumiem ieguldījuma fondam un FKTK.

Labklājības ministrija kontrolē pensiju fondus.
 
Ieguldījumu fondi:
 • Slēgtais ieguldījumu fonds - ieguldījumu fonds, kurā ieguldījumus veic slēgts personu loks.
 • Atvērtais ieguldījumu fonds - ieguldījumu fonds, kurā ieguldījumus var veikt jebkura persona.
 
Ieguldījumu pakalpojumi
  
Ieguldījumu fondos dalība ir brīvprātīga. Ieguldītājam ir iespēja izvēlēties ieguldījuma fonda veidu - aktīvo ieguldījumu fondu, sabalansētu ieguldījuma fondu vai konservatīvu ieguldījuma fondu.
 • Aktīvais ieguldījuma plāns nodrošina to, ka liela daļa naudas tiks ieguldīta akcijās, kas ir riskants ieguldījumu instruments. Tā kā akcijas ir augsta riska vērtspapīri, tad šis ieguldījumu plāns nodrošina arī augstu ienesīgumu.
 • Sabalansēts ieguldījumu plāns nodrošina ieguldītās naudas diversifikāciju - daļa naudas tiks ieguldīta akcijās un daļa naudas tiks ieguldīta samēro drošos finanšu instrumentos -  parādu vērtspapīros - valsts parādzīmēs, obligācijās, naudas tirgū.
  Parādu vērtspapīri ir mazāk riskanti, līdz ar to arī mazāk ienesīgi.
 • Konservatīvais ieguldījumu plāns nodrošina to, ka naudas līdzekļi tiek ieguldīti tikai drošos vērtspapīros, naudas tirgū.
  Šis ieguldījumu plāns ir domāts tiem cilvēkiem, kam patīk stabilitāte un kam nepatīk riskēt.

Pensiju fondi - otrā līmeņa pensiju fondos obligāta dalība ir visiem nodarbinātajiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija, bet brīvprātīga tiem, kuri dzimuši laikā no 1951. gada 2 jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam.
Katrs cilvēks var izvēlēties kādā ieguldījuma plānā - aktīvā, sabalansētā vai konservatīvā - ieguldīt savu 2. pensijas līmeņa kapitālu.
Dalība 3. pensijas līmenī nav obligāta - tā ir brīvprātīga!

Riska kapitāla fondi - ar valsts atbalstu un līdzekļiem speciāli veidoti fondi, kuru mērķis ir finansiāli atbalstīt perspektīvus uzņēmumus. Finansiāli atbalstīts tika A/S "Cēsu alus".

Individuālo līdzekļu pārvaldīšana sevī ietver individuālā portfeļa veidošanu. Šādu līdzekļu pārvaldīšanu visbiežāk piedāvā bagātiem investoriem.
 
"Investīciju fonda pozitīvie aspekti:
 • ļauj iesaistīt neierobežotu ieguldījumu skaitu un neierobežotu līdzekļu apjomu;
 • ļauj diversificēt, sadalīt risku;
 • ļauj iegūt ienākumus - procentu vai ieguldījumu apliecības vērtības pieauguma veidā;
 • ļauj samazināt darījuma izmaksas ar vērtspapīriem.
Svarīgi!
Taču ir jāatceras, ka jebkuri ieguldījumi investīciju fondos ir saistīti ar riskiem!
Atsauce:
Siņicins M., Ekonomika. Vidusskolām. - Rīga: Raka 2009. - 370 lpp. :il izmantotā literatūra: 247. - 249. lpp.
https://www.klientuskola.lv/lv/ieguldijumu-fondi.html