Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tastatūras lietošana Tastatūras taustiņi
2. Tastatūras režīmu pārslēgšanas taustiņi Shift, Caps Lock
3. Kursora vadības taustiņi Home, End, Pg Up, Pg Down, Bacckspace, Delete.
4. Attēlu ievietošana dokumentā Clip Art, Picture
5. Teksta novietojuma veids ap attēlu Teksta novietojuma veids ap attēlu
6. Teksta un attēla savstarpējā novietojuma maiņa Poga Aplauzt tekstu (Wrap text)
7. Teksta noformēšana Teksta noformēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta dzēšanas taustiņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Backspace, Delete
2. Teksta dzēšanas taustiņi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Backspace, Delete
3. Kursora vadības taustiņi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. HOME, END, Page Up, Page Down, bulttaustiņi
4. Teksta ievade 2. izziņas līmenis zema 2 p. Teksta ievade, neredzamo simbolu parādīšana
5. Stili 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atlasīta teksta stils
6. Teksta novietojuma veids ap attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta novietojuma veids ap attēlu. Poga Text Wrapping
7. Teksta noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta noformēšana
8. Rakstzīmju formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rakstzīmes fonts, izmērs, krāsa, fons, treknraksts, slīpraksts, pasvītrojums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta ievade 10:00:00 vidēja 9 p. Taustiņi Backspace, delete, home, End, Page Up, Page Down
2. Teksta noformēšana 15:00:00 vidēja 5 p. Rakstzīmju noformēšana, stili