Lai mainītu teksta un attēla savstarpējo novietojumu:
  • atlasa attēlu;
  • atver lentes cilni Attēlu rīki / Formatēšana;
  • atver pogas Aplauzt tekstu sarakstu;
    wr.png
  • izvēlas vajadzīgo attēla novietojuma veidu (saraksta komandās uzrakstīts, kā attēls tiks novietots attiecīgās komandas izvēles rezultātā);
  • ja nepieciešams, pārvieto attēlu.
 
Attēls parasti tiek ievietots vienā rindiņā ar tekstu:
 
1att.png
 
Kad attēls dokumentā ir ievietots un atlasīts, kļūst pieejama jauna lentes cilne Attēlu rīki / Formatēšana (Picture Tools / Format).
  
u.png
  
Šajā cilnē ir poga Aplauzt tekstu (Wrap text) wr.png, ar kuras palīdzību arī iespējams mainīt teksta un attēla savstarpējo novietojumu.