Ar rakstzīmju formatēšanu tekstā parasti izceļ svarīgāko, piemēram, virsrakstus, jēdzienus u.c.
Izceļot svarīgāko, tekstu ir vieglāk uztvert. Parasti vienādus elementus tekstā formatē vienādi. Piemēram, attēlotajā formatēta teksta paraugā skaitliskās izteiksmes ir izceltas, formatējot to rakstzīmes citā krāsā.
Rakstzīmju formatēšanas pogas apkopotas lentes cilnes Sākums (Home) grupā Fonts (Font).
 
a12.png
 
Lai mainītu atlasīto rakstzīmju stilu, ar peli ieslēdz vai izslēdz stila maiņas pogas
 (ieslēgta poga ir tumšākā krāsā):
1a.png

b.png - treknraksts (Bold)
i.png - Kursīva (slīpi) burti (Italic)
u.png - pasvītroti burti (Underline)
 
1s.png
 
f.png - Teksta fons
 
f1.png - Teksta rakstzīmju iekrāsošana
 
 
Teksta līdzināšanai ir paredzētas četras pogas.
 
lid.png

a4.png - centrēts teksts (Center)
a3.png - pēc labās malas taisnots teksts (Align Right)
a2.png - pēc kreisās malas taisnots teksts (Align Left)
a1.png - pēc abām malām taisnots teksts (Justify)
 
Piemērs:
2.png
 
Teksta fonts - Calibri (Body), izmērs - 72, treknraksts, kursīva (slīpi) burti, fonta krāsa - sarkans, fona krāsa - balts, pēc kreisās malas taisnots teksts.
Tabulā pirmajā kolonnā attēloti neformatēti vārdi, bet trešajā kolonnā – kā šie vārdi izskatās pēc attiecīgās formatēšanas pogas izmantošanas.
 
uzd.png