Attēls parasti tiek ievietots vienā rindiņā ar tekstu.
 
Kad attēls dokumentā ir ievietots un atlasīts, kļūst pieejama jauna lentes cilne Attēlu rīki / Formatēšana (Picture Tools / Format). Šajā cilnē ir poga wr.png Aplauzt tekstu (Wrap text), ar kuras palīdzību arī iespējams mainīt teksta un attēla savstarpējo novietojumu.
 
sa.png
 
Lai mainītu teksta un attēla savstarpējo novietojumu:
  • atlasa attēlu;
  • atver lentes cilni Attēlu rīki / Formatēšana;
  • atver pogas Aplauzt tekstu sarakstu;
  • izvēlas vajadzīgo attēla novietojuma veidu (saraksta komandās uzrakstīts, kā attēls tiks novietots attiecīgās komandas izvēles rezultātā);
  • ja nepieciešams, pārvieto attēlu.
 
Režīmi Cieši (Tight) un Cauri (Through) no Taisnstūrveida (Square) atšķiras tikai tad, ja attēlam ir caurspīdīgi (transparent) apgabali.
 
Vienā rindiņā ar tekstu
In Line With Text
Taisnstūrveida
Square
noviet.pngin.pngsquare.png
Cieši
Tight
Augšā un apakšā
Top and Bottom
Aiz teksta
Behind Text
tight.pngtop.png bihindt.png
Rediģēt aplauzuma punktus
Edit Wrap Points
Cauri
Through
Priekšā tekstam
 In Front of Text
editpoint.pngthrough.png infront.png
 
Atsauce:
Teksta redaktors Microsoft Word/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2000. - 125.,126. lpp.
www.startit.lv