Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Teksta dzēšanas taustiņi 2p.
2. Teksta dzēšanas taustiņi 1p.
3. Kursora vadības taustiņi 4p.
4. Teksta ievade 2p.