Kursora vadības taustiņi - ar tiem var pārvietot teksta kursoru.
 
he.svg
 
Home - uz rindiņas sākumu.
End - uz rindiņas beigām.
Pg Up - par lapu uz augšu.
Pg Down - par lapu uz leju.
 
bkopa.svg
 
Bultiņa pa kreisi - pārvieto kursoru par vienu simbolu pa kreisi.
Bultiņa pa labi - pārvieto kursoru par vienu simbolu pa labi.
Bultiņa uz augšu - pārvieto kursoru par vienu rindiņu uz augšu.
Bultiņa uz leju - pārvieto kursoru par vienu rindiņu uz leju.
 
Teksta rediģēšanas (labošanas) taustiņi:
Backspace - dzēš simbolu pa kreisi no kursora;
Delete dzēš simbolu pa labi no kursora. 
 
kur.svg
 
Enter parasti izmanto, lai norādītu, ka pabeigta kādas rakstzīmju virknes vai rindkopas ievade:
 
ent.svg
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.26.