Lai iegūtu tos latviešu alfabēta burtus, kuru nav uz tastatūras:
  • nospiež “mēmo” taustiņu m.svg vai alt.svg;
  • nospiež burtu, kurš ir pamatā vajadzīgajam burtam (ā – a, č – c, ē – e, ģ – g, ī – i, ķ – k, ļ – l, ņ – n, š – s, ū – u, ž – z).

 “Mēmais” taustiņš ir tastatūras latviskošanas programmas izvēlēts taustiņš, pēc kura nospiešanas uz tā attēlotā rakstzīme netiek izvadīta uzreiz, bet tiek gaidīta nākamā taustiņa nospiešana. Jā nākamais ir kāds no iepriekš uzskaitītajiem burtiem, tad tiek izveidots attiecīgais latviešu valodas burts, ja ne – mēmā taustiņa rakstzīme un pēc tā ievadītā rakstzīme.
 
Shift.svg – turot taustiņu kopā ar burtu taustiņu, iegūst lielos burtus.
 
p2.svg
 
Ja nospiež cl.svg, tad ieslēdzas lielo burtu ievades režīms. Par to liecina indikatora spuldzīte tastatūras labajā augšējā stūrī.
 
IND.svg
 
p1.svg

Lai to izslēgtu, atkārtoti jānospiež taustiņš cl.svg.
 
Bieži taustiņu Shift.svg lieto kopā ar divējādas nozīmes taustiņiem:
 
visi.svg
 
Nospiežot jebkuru no šiem taustiņiem, tiks ievadīta rakstzīme, kas rakstīta taustiņa apakšējā daļā. Ja vēlies iegūt augšējās rakstzīmes, tad tastatūra ir jāpārslēdz - vienkārši jātur nospiests taustiņš Shift.svg kopā ar nepieciešamā simbola taustiņu.
 
p3.svg
 
Rakstītprasmi attīstošās spēles interneta vietnēs:
 
Atsauce:
Informātika 5.klasei. A.Jurenoks, T. Rikure. Zvaigzne ABC, 48.lpp.
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.26
www.startit.lv.