Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekosistēma Ekosistēmas jēdziens
2. Organismu loma ekosistēmās Augu, dzīvnieku un mikroorganismu loma ekosistēmās
3. Ekosistēmas shēma Vienkāršas ekosistēmas shēmas zīmēšana
4. Ekosistēmas shēmas skaidrojums Augu, dzīvnieku un mikroorganismu vieta ekosistēmas shēmā
5. Organismu attiecības ekosistēmās Organismu savstarpējo attiecību dažādās ekosistēmās novērošana un izskaidrošana
6. Izmaiņas ekosistēmās Ekosistēmu izmaiņas, to iemesli
7. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām Pārmaiņas ekosistēmās, kuras izraisa cilvēka darbība
8. Uzvedība dabas vidē Uzvedības normas dabas vidē

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmas 1. izziņas līmenis zema 5 p. Ekosistēmas jēdziena izpratne
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina organismu lomu ekosistēmās
3. Ekosistēmu veidojošie organismi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns vizuāli atpazīst ekosistēmu un tai raksturīgos organismus. (MPP: Skaidro dzīvības organizācijas līmeņu (šūna, orgāns, orgānu sistēma, organisms) saistību, nozīmi un pielāgotību organismu dzīvesveidam un videi. (=D.6.7.4.1.))
4. Ekosistēmu shematisks attēlojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot uzzīmēt vienkāršu ekosistēmas shēmu.
5. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Augu, dzīvnieku un mikroorganismu vieta ekosistēmā
6. Organismu attiecības ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Organismu attiecības ekosistēmās. Parazītisms, plēsonība.
7. Izmaiņas ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ekosistēmu izmaiņu iemesli
8. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina piemērus, kā cilvēks ietekmē ekosistēmas
9. Uzvedība dabas vidē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina drošas uzvedības normas dabas vidē

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās Citi vidēja 1 p. Zina organismu lomu ekosistēmās

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismi un ekosistēmas 00:10:00 vidēja 14 p. Vidējas grūtības tests par organismu lomu ekosistēmās un ekosistēmu shēmām
2. Temata "Ekosistēmas" noslēguma tests 00:16:00 vidēja 15 p. Tests par organismu attiecībām ekosistēmās un ekosistēmu izmaiņām

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmu attēlojums, organismu loma ekosistēmās 00:15:00 vidēja 10 p. Teorija: 1. Ekosistēma 2.Organismu loma ekosistēmās. 3. Ekosistēmas shēma. 4. Organismu attiecības ekosistēmās. Uzdevumi: 1. Ekosistēmas. 2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās. 3. Ekosistēmu shematisks attēlojums. 5. Organismu attiecības ekosistēmās.
2. Izmaiņas ekosistēmās, drošības noteikumi 00:15:00 vidēja 3 p. Teorija: 1. Izmaiņas ekosistēmās. 2. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām. 3. Uzvedība dabas vidē. Uzdevumi: 1. Izmaiņas ekosistēmās. 2. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām. 3. Uzvedība dabas vidē.