Teorija

Uzdevumi

1. Ekosistēmas

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Ekosistēmu shematisks attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Organismu attiecības ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Izmaiņas ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Uzvedība dabas vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Organismi un ekosistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Temata "Ekosistēmas" noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem