Teorija

ekosistema.jpg
 
Lai izskaidrotu ekosistēmas shēmu, jāseko bultiņām un jāveido barības ķēdes. Attēlā visas barības ķēdes sākas ar augiem.
Piemērs:
Veidojas vairākas barības ķēdes, piemēram:
 
augi  sienāzis  pūce
augi  pele  čūska  pūce
augi  pele  zebiekste  pūce
Jāatceras, ka ekosistēmas shēmā nevar iekļaut visus organismus, kuri to veido. Šādu organismu ir ļoti daudz, un shēma būtu pārāk sarežģīta un nepārskatāma. Tāpēc ekosistēmas shēmā parasti attēlo augus, dažus zālēdājus, dažus dzīvniekus, kuri ēd zālēdājus un dažus dzīvniekus, kuri ēd gaļēdājus. Tāpēc jāņem vērā, ka ekosistēmu var papildināt arī ar citiem atbilstošiem organismiem.
Piemērs:
Attēlā redzamajā ekosistēmas shēmā sienāža vietā var ievietot kādu citu zālēdāju kukaini, piemēram, siseni. Peles vietā var būt citi sīkie grauzēji, piemēram, strupastes.
Jāpievērš uzmanību, ka barības ķēdes var krustoties. Attēlā redzamajā ekosistēmā visas barības ķēdes sākas ar augiem un beidzas ar pūci. Pamēģini saskaitīt, cik dažādas barības ķēdes ir attēlotas! Kad nepieciešams raksturot ekosistēmu, jāuzskaita pēc iespējas vairākas barības ķēdes.
 
Analizējot, kādi organismi attēloti ekosistēmas shēmā, var noteikt ekosistēmas veidu.
Piemērs:
Visi shēmā attēlotie dzīvnieki ir sastopami mērenajā joslā, kurā atrodas arī Latvija. Visi organismi dzīvo uz sauszemes vietās, kur ir koki un zāle. Tātad shēmā attēlota meža vai mežmalas ekosistēma.
Atsauce:
http://www.etap.org/demo/biology_files/lesson6/instruction6tutor.html