Gadalaiku maiņa
  
Ekosistēmas nemitīgi mainās. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Visvieglāk novērot ekosistēmu izmaiņas, mainoties gadalaikiem.
seasons of the year_gadalaiki_времена года.png
Pavasarī dīgst augi, plaukst lapas. No ziemošanas vietām ierodas putni. Zied puķes.
 
Vasarā dzīvnieki audzina mazuļus, augiem nobriest sēklas. Viss zaļo.
 
Rudenī augi un dzīvnieki gatavojas ziemošanai. Krāsojas koku lapas, dzeltē daudzi augi.
 
Ziemā zemi klāj sniegs un ledus. Augi gaida pavasari. Dzīvnieki bieži meklē pārtiku cilvēku mājokļu tuvumā. Daudzi dzīvnieki guļ ziemas miegu.
 
Dabiskās pārmaiņas
  
burned_forest_cycle.png
 
Ekosistēmas var mainīties arī citu iemeslu dēļ. Piemēram, dabā no zibens spērieniem var izcelties meža ugunsgrēks (2., 3. attēls). Tajā iet bojā gandrīz visi augi un dzīvnieki (4. attēls). Pēc vairākiem gadiem ekosistēma sāk atjaunoties - sāk augt lakstaugi (5. attēls), tad krūmi un zemākie koki (6. attēls). Ar laiku koki izaug (7. attēls), līdz ekosistēma atjaunojas (8. attēls). Lai mežs atjaunotos tāds, kāds tas bijis pirms ugunsgrēka, vajadzīgi vismaz 60 gadi.