Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Ekosistēmas 5p.
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 1p.
3. Ekosistēmu shematisks attēlojums 3p.
4. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā 4p.
5. Organismu attiecības ekosistēmās 1p.