Grūtības pakāpe:
00:16:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Ekosistēmas 5p.
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 1p.
3. Ekosistēmu shematisks attēlojums 3p.
4. DD Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 1p.
5. Organismu attiecības ekosistēmās 1p.
6. Izmaiņas ekosistēmās 1p.
7. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām 1p.
8. Uzvedība dabas vidē 1p.
9. 11. uzd. Ekosistēmas 1p.