Kas ir ekosistēma?
  
Tu, protams, zini, ka zaķi un lapsas dzīvo mežā, dzērvenes jādodas lasīt uz purvu, bet madaras un pulkstenītes jāņuzāļu pušķim jāmeklē pļavā. Katram organismam dabā ir savas "mājas". Zinātnieki to sauc par ekosistēmu. Mežs, pļava, purvs, parks un pat akvārijs ir ekosistēma.
 
Katrā ekosistēmā dzīvo dažādi organismi, starp kuriem ir izveidojušās atšķirīgas savstarpējās attiecības.
 
bird in  nest_putnы ligzdā_птица в гнезде.jpg
 
Mežu veido dažādi koki (priedes, egles, bērzi, pīlādži, alkšņi). Kokos ligzdas vij putni, koku dobumos dzīvo mazie putni un zīdītāji.
 
Zem kokiem aug zemāki augi (mellenes, brūklenes, meža zemenes, zaķskābenes). Zemi mežā sedz sūnas un ķērpji. Savus mājokļus tur iekārto un paslēptuves meklē dažādi dzīvnieki (zaķi, stirnas, eži, kukaiņi, zirnekļi).
 
Nobirušās lapas, nolūzušie zari un koki satrūd sēņu un baktēriju darbības rezultātā. Trūdvielas augi izmanto kā barības vielas.
 
stream_strauts_ручей.jpg
 
Ekosistēmu veido arī nedzīvās dabas apstākļi - temperatūra, ūdens, gaisma, augsne, vējš un citi. Mežā augi sakņojas augsnē. Augsne var būt dažāda, piemēram - smilšaina, mālaina, akmeņaina. Svarīgs ir ūdens daudzums. Ir augi un dzīvnieki, kuri labāk aug sausākās vietās, bet citi - mitrākās.
 
Ekosistēmu ļoti ietekmē temperatūra. Latvija atrodas mērenajā joslā, kur ir četri gadalaiki ar atšķirīgu siltuma daudzumu. Citās siltuma joslās temperatūras atšķiras, un tur veidojas citas ekosistēmas, piemēram, džungļi vai tuksneši.
Dzīvās būtnes kopā ar tām nepieciešamo nedzīvās dabas apstākļiem, kas atrodas kādā noteiktā teritorijā un ietekmē viens otru, sauc par ekosistēmu
Atsauce:
Kreicberga u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. - 8.-11. lpp.
Vilks u.c. Dabaszinības 6. klasei. - Lielvārde, Lielvārds, 2007. - 154-155. lpp.