Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēku veidi Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību; ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
2. Berzes spēks Katru spēku raksturo lielums un virziens. (D.Li.3.)
3. Darbības un pretdarbības spēki Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību; ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
4. Vienkāršie mehānismi Vienkāršie mehānismi ir svira, trīsis, slīpā plakne. (D.Li.3.)
5. Izgudrojumi Saskata un novērtē zinātnes sasniegumu un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. (D.6.13.1.1.)
6. Izgudrojumi. Lidošana Cēlējspēks darbojas uz jebkuru ķermeni gaisā vai ūdenī. Ja cēlējspēks ir lielāks par Zemes pievilkšanas spēku, ķermenis uzpeld ūdens virspusē vai uzlido gaisā. (D.Li.3.)
7. Profesijas Vienu un to pašu darbu var paveikt, ilgāk strādājot ar mazāku jaudu vai īsākā laikā, izmantojot jaudīgāku ierīci.(D.6.4.4.1.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēku veidi (atbilžu ievietošana) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību, ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
2. Spēku veidi (uzdevums ar attēlu) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attēlo spēku darbības virzienu un lielumu ar bultiņām. (D.6.3.2.1.)
3. Līdzsvars (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skaidro ķermeņa līdzsvara nosacījumus. (D.6.3.2.1.)
4. Berzes samazināšana (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. (D.Li.3.)
5. Berzes izmainīšana (uzdevums ar attēliem) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. (D.Li.3.)
6. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās (uzdevums ar attēliem) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
7. Izgudrojumu vēsture 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata atslēgas vārdus vienkāršā dabaszinātniskā tekstā. (D.6.12.3.1.)
8. Lidošana, definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. Ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
9. Drošības noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido ieradumu ievērot drošības noteikumus. (D.6.11.4.1.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības un pretdarbības spēki (atbilžu izvēle) Citi zema 1 p. Katru spēku raksturo lielums un virziens. (D.Li.3.)
2. Spēki un drošība (atbilžu izvēle) Citi vidēja 1 p. Katru spēku raksturo lielums un virziens. (D.Li.3.)
3. Spēki kosmosā (atbilžu izvēle) Citi zema 1 p. Ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
4. Magnēti (uzdevums ar attēliem) Citi zema 1 p. Ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
5. Spēki sadzīvē (atbilžu izvēle) Citi vidēja 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. (D.Li.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēku veidi (atbilžu izvēle) Citi zema 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību, ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
2. Spēki, kas ļauj lidot (uzdevums ar attēlu) Citi vidēja 1 p. Attēlo spēku darbības virzienu un lielumu ar bultiņām. (D.6.3.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēku veidi 10:00:00 vidēja 9 p. Par spēku uzskata iedarbību uz ķermeni, kuras rezultātā mainās tā kustības ātrums vai virziens. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību, ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)