Kāpēc lidmašīna var lidot?

Lidmašīna ar bultiņām 2.jpg
 
Lai lidmašīna varētu lidot, tai ir nepieciešams pārvarēt Zemes pievilkšanas spēku. To panāk, radot lielāku cēlējspēku (2) nekā gravitācijas spēku (4).

To var panākt tikai gadījumā, ja lidmašīna atrodas kustībā. Lidmašīnas kustību panāk ar motora palīdzību, kas rada vilcējspēku (1). Pretējā virzienā vilcei darbojas gaisa pretestība jeb berze (3) – spēks, kurš rodas lidmašīnai kustībā saskaroties ar gaisu. Ja gaisa radītais cēlējspēks (2)  un vilcējspēks ir lielāki par berzi un Zemes radīto smaguma spēku jeb gravitāciju (4), lidmašīna spēj lidot.
 
Gravitācija ar ziloni.jpg
 
Vai ir reāli novērot ziloni attēlā redzamajā pozā? Protams, nē. Padomā, kāpēc!
Dabā visi ķermeņi neatkarīgi no to atrašanās vietas savstarpēji pievelkas. Šo ķermeņu mijiedarbību sauc par gravitāciju, un to raksturo gravitācijas spēks.
Tas ir atkarīgs no abu ķermeņu masas un attāluma starp tiem. Jo lielāka masa, jo lielāks gravitācijas spēks. Jo mazāks attālums starp ķermeņiem, jo lielāks gravitācijas spēks. Pievilkšanās spēks starp divām grāmatām, kas noliktas uz galda, ir ļoti mazs, jo grāmatu masa ir neliela. Zemei ir liela masa, tāpēc tā spēcīgi pievelk ķermeņus, kas atrodas uz tās. Tāpēc parasti runā par Zemes pievilkšanas spēku jeb smaguma spēku.
Berze ir spēks, kurš darbojas pretēji kustības virzienam.
Ar berzi mēs sastopamies neskaitāmās dzīves situācijās, cilvēks attīstoties ir iemācījies pielietot berzes īpašības neskaitāmos sadzīviskos priekšmetos, piemēram, automobiļu riepu saķere ar ceļa virsmu ir atkarīga no berzes, kas rodas starp automobiļa riepām un ceļa segumu, šai gadījumā jo liekāka berze, jo stabilāka ir mašīna tās vadīšanas laikā. Arī lidmašīnai, pārvietojoties pa gaisu, jāpārvar gaisa berzes spēks.