1. Kāpēc ķermeņi kustas?

  2. Kādi nosacījumi ietekmē ķermeņu kustību ūdenī un gaisā? Kā darbojas vienkāršie mehānismi?