Teorija

Uzdevumi

1. Spēku veidi (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Spēku veidi (uzdevums ar attēlu)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Līdzsvars (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Berzes samazināšana (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Berzes izmainīšana (uzdevums ar attēliem)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās (uzdevums ar attēliem)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Izgudrojumu vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lidošana, definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Darbības un pretdarbības spēki (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Spēki un drošība (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Spēki kosmosā (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Magnēti (uzdevums ar attēliem)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Spēki sadzīvē (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem