Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņa kustība Teorijā skaidrots, kas ir ķermenis un ķermeņa kustība, kas izraisa ķermeņa kustību.
2. Ķermeņa kustības ātrums un virziens Teorijā skaidrots ķermeņa kustības virziens un ātrums, ķermeņa kustības virziena un ātruma maiņa.
3. Deformācija, berze, inerce Teorijā skaidrots, kas ir ķermeņa deformācija, kas ir berze un inerce un kā tās ietekmē ķermeņa kustību.
4. Noderīgo lietu stūrītis Noderīgo lietu stūrītī iekļauti video no tavaklase.lv un youtube.com, lai nostiprinātu teorijā iepazīto mācību vielu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības cēloņi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kustības cēloni. Ķermenis kustas, ja to grūž, velk; tad uz ķermeni darbojas spēks. (D.Li.3.)
2. Kustības un kustības cēloņu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka un grupē kustības un kustības cēloņus. Ķermenis kustas, ja to grūž, velk; tad uz ķermeni darbojas spēks. (D.Li.3.)
3. Ķermeņa kustībām pretējais iekustināšanas veids 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotajam iekustināšanas veidam pretējo iekustināšanas veidu. Ķermenis kustas, ja to grūž, velk; tad uz ķermeni darbojas spēks. (D.Li.3.)
4. Ķermeņa iekustināšanas veids. Pretējās nozīmes vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dotajam iekustināšanas veidam pretējo iekustināšanas veidu. Ķermenis kustas, ja to grūž, velk; tad uz ķermeni darbojas spēks. (D.Li.3.)
5. Ķermeņa kustības virziena veids pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka ķermeņa kustības virziena veidus. Ķermenis pārvietojas – kustas, ja tas maina savu atrašanās vietu attiecībā pret citiem ķermeņiem. (D.Li.3.)
6. Kustību grupēšana pēc ikdienas jomām 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosauc apkārt esošās (klasē, skolā, ārā, mājās u. c.) ķermeņa kustības un tas grupē.
7. Kustību ātrums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina ķermeņa kustību, lietojot jēdzienus “ātrāks”, “lēnāks”, “lielāks ātrums”, “mazāks ātrums”. (D.3.3.1.1.)
8. Ķermeņa kustības ātruma maiņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kā spēka iedarbībā ķermeņa kustība mainās (paātrinās, palēninās vai maina virzienu). (D.3.3.1.1.)
9. Kustības ātrums. Salīdzināšana (vienādi attālumi) 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pamato apgalvojumu “lielāks ātrums”/“mazāks ātrums” kā vienādā attālumā, bet dažādos laikos veiktus ceļus, izmantojot dotos datus. (D.3.1.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.3.1).
10. Kustības ātrums. Salīdzināšana (vienāds laika posms) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pamato apgalvojumu “lielāks ātrums”/“mazāks ātrums” kā vienādā laikā veiktus dažādus ceļus, izmantojot dotos datus. (D.3.1.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.3.1).
11. Patiesie/nepatiesie apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē dotos apgalvojumus un nosaka to patiesumu vai nepatiesumu.
12. Pazudušie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ievieto tekstā atbilstošos vārdus par kustību.
13. Inerce. Apstāšanās ceļa garums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata likumsakarības, ka lielāks kustības ātrums un lielāka ķermeņa masa radīs lielāku inerci.
14. Drošības noteikumi. Berze, inerce. Grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata drošas un nedrošas kustības piemērus ikdienas situācijās, izmantojot jēdzienus “berze”, “inerce”. (=D.3.3.3.1.).
15. Pētījuma soļi 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Veic pētījumu par spēka, masas, berzes ietekmi uz ķermeņa kustību. Ievēro pētījuma secīgumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa kustības virziena veida grupēšana Citi vidēja 3 p. Nosaka ķermeņa kustības virziena veidus. Ķermenis pārvietojas – kustas, ja tas maina savu atrašanās vietu attiecībā pret citiem ķermeņiem. (D.Li.3.)
2. Attēli un kustību ātrums Citi vidēja 3 p. Salīdzina ķermeņa kustību, lietojot jēdzienus “ātrāks”, “lēnāks”, “lielāks ātrums”, “mazāks ātrums”. (D.3.3.1.1.)
3. Patieso/nepatieso apgalvojumu sagrupēšana Citi vidēja 2 p. Nosaka apgalvojumu patiesumu/nepatiesumu.
4. Drošības noteikumi. Berze, inerce Citi vidēja 1 p. Saskata drošas un nedrošas kustības piemērus ikdienas situācijās, izmantojot jēdzienus “berze”, “inerce”. (=D.3.3.3.1.).
5. Berzes samazināšana (atbilžu izvēle) Citi vidēja 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. (D.Li.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpēc notiek ķermeņa kustība? 00:40:00 vidēja 15 p. Testā iekļautu uzdevumi, kas pārbauda prasmes noteikt kustības cēlņus, virziena veidu, salīdzina ķermeņa kustības ātrumus, analizēt dotos apgalvnojumus un notikt to patiesumu, saskatīt drošas un nedrošas kustības piemērus ikdienas situācijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpēc notiek kustība? 00:40:00 vidēja 14 p. Testā iekļautu uzdevumi, kas pārbauda prasmes noteikt kustības cēlņus, virziena veidu, salīdzina ķermeņa kustības ātrumus, analizēt dotos apgalvnojumus un notikt to patiesumu, saskatīt drošas un nedrošas kustības piemērus ikdienas situācijās.