Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Kustības cēloņi 1p.
2. Ķermeņa kustībām pretējais iekustināšanas veids 2p.
3. Ķermeņa kustības virziena veids pēc attēla 3p.
4. Attēli un kustību ātrums 3p.
5. Kustības ātrums. Salīdzināšana (vienādi attālumi) 2p.
6. Patiesie/nepatiesie apgalvojumi 2p.
7. Drošības noteikumi. Berze, inerce. Grupēšana 2p.