Deformācija
 
Ja uz ķermeni iedarbojas ar spēku, tas var deformēties. Tad mainās ķermeņa izmēri un forma.
Skaties attēlos, kā deformējas balons, ja to ar rokām saspiež (iedarbojas ar spēku)!
 
Balons1w750-side.png
  
Berze
Berze ir mijiedarbība, kas rodas starp divu ķermeņu saskares virsmām. Berze ir pretestība kustībai.
Lai ķermenis varētu uzsākt kustību vai apstātos, tam nepieciešama berze ar virsmu, pa kuru tas kustas. Piemēram, lai mašīna uzsāktu kustību, nepieciešama berze. Arī braucot pa ceļu, svarīga berze. Jo lielāka berze, jo stabilāka ir mašīna tās vadīšanas laikā. Ja berze ir nepietiekama, piemēram, virsma ir gluda un līdzena kā ledus, notiek slīdēšana. Tāpēc braucējiem un gājējiem  uz apledojoša ceļa jābūt uzmanīgiem. Jo lielāka berze, jo ātrāk samazinās mašīnas ātrums. To svarīgi zināt, kad mašīna bremzē, lai apstātos.
Berze ir spēcīgāka, ja saskaras nelīdzenas virsmas. Ja saskaras ļoti līdzenas virsmas, berze ir daudz vājāka.
 
 
Inerce
Kustībā esošu ķermeņa īpašību saglabāt stāvokli, tieksmi pretoties ātruma maiņai, pretoties spēkam, kas cenšas izmainīt atrašanās stāvokli, kurā tas atrodas, sauc par inerci.
 
Jo lielāks kustības ātrums un lielāka ķermeņa masa, jo lielāka inerce.
Lai kādu ķermeni iekustinātu un arī lai apstādinātu, ir jāpieliek spēks. Ja ķermenis ir smags, tam ir grūti gan uzsākt kustību, gan apstāties. Piemēram, bremzējot autobusam būs lielāks bremzēšanas ceļš nekā automašīnai.
 
Vēro video un padomā, kur saskatāma deformācija, berze un inerce!
 
 
Atsauce:
https://mape.skola2030.lv, Dabaszinības 1.-6.klasei, Mācību priekšmeta programmas paraugs. Rīga. Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” datu bāze "mape.skola2030.lv
https://lv.wikipedia.org. Berze
https://www.youtube.com. Dabaszinību eksperimenti (VIII) Berzes spēks
https://www.youtube.com. Fizikas eksperiments par inerci.
https://www.youtube.com. Super Slow Motion Downhill Bike Suspension