TV stunda "Kustība un to cēloņi"
 
 
TV stunda "Ķermeņa kustības maiņa"
 
 
Kustība un ātrums
 
 
Animācijas filma par traumatisma profilaksi "Jampadracis"
 
 
Inerce. Sadursmju modelēšana
 
 
Vieglās automašīnas apstāšanās ceļa attālums. Drošība.
 
 
Vilciena apstāšanās ceļa attālums
 
 
Atsauce:
https://www.tavaklase.lv. Kustība un to cēloņi
https://www.tavaklase.lv. Ķermeņa kustības maiņa
https://www.youtube.com. Kustība - ievads
https://www.youtube.com. Animācijas filma par traumatisma profilaksi
https://www.youtube.com. Braukšanas ātruma ietekme uz apstāšanās ceļu
https://www.youtube.com. Vilciena bremzēšanas ceļš