Ķermeņa kustību raksturo ātrums un virziens.
Ķermenis kustas tajā virzienā, kurā darbojas spēks.
Bumba ir uz līdzenas virsmas. Tā nekustas, jo mēs nepieliekam tai spēku.
 
Bumba uz līdzenas virsmas.svg
 
Ja mēs bumbai pieliekam spēku, tā kustas tajā virzienā, uz kuru to pagrūdām.
 
4.gif
 
Ķermeņa kustības virziens
 
Spēka ietekmē var rasties dažāda veida kustības. Ķermeņi var kustēties dažādi:
  • taisnā virzienā taisna bulta.svg
Taisnā ceļa posmā mašīna, lidmašīna, velosipēds kustas uz priekšu taisnā virzienā.
 
5.gif Shutterstock_1020521101_plane_lidmašīna.jpg Shutterstock_1901106538_car_mašīna.jpg
  • mest līkumus (līkumiem) līkumaina bulta.svg
Slēpotājs, snovbordists slēpojot no kalna, ūdensmotocikls vai sērfotājs pa viļņiem met līkumus.
 
7.gif 13.gif
 
svārstīties (šurpu turpu) pusloka bulta.svg
Bērni šūpolēs kustās uz priekšu un atpakaļ. Ar āmuru sitot naglu, tas kustas uz priekšu un atpakaļ. Arī putna spārni svārstās uz priekšu un atpakaļ, kad viņš lido.
 
1.gif 11.gif 8.gif
  • griezties (riņķveida)  bulta aplī.svg.
Kad ķermenis griežas pats ap savu asi, tad tās ir riņķveida kustības. Piemēram, karuselis, vēja ģeneratora spārni vai panorāmas rats.
 
9.gif 10.gif 2.gif
 
Dažkārt, vērojot apkārt esošās kustības, var novērot vairāku veidu kustības vienlaicīgi, piemēram, dejojot. Dejotāji dejojot veic daudzveidīgas kustības.
 
 
Ķermeņa kustības ātrums
Ķermeņa kustības ātrums ir noteiktā laika posmā noietais ceļš.
Kustības var būt gan ātras, gan lēnas.
 
6.gif 14.gif
 
Salīdzināt kustības ātrumu var divejādi.
1. Jāskatās, cik ilgā laika posmā dažādi ķermeņi veic vienu un to pašu attālumu.
2. Jāskatās, cik vienā laika sprīdī katrs ķermenis veic lielu attālumu.
 
Ja ķermeni pagrūž stiprāk, tas kustas tālāk, jo uz to darbojas lielāks spēks. Ja spēks ir mazāks, ķermenis apstājas tuvāk.
Jo lielāks ķermeņa ātrums, jo grūtāk to apturēt.
 
Ķermeņa virziena un ātruma maiņa
 
Ķermenis var ātrumu un virzienu mainīt. Lai to mainītu, arī nepieciešams spēks. Vēro attēlus un padomā, kādās situācijās ir svarīgi, ka ķermenis maina kustības virzienu! Padomā, vai visos gadījumos ir jāpieliek vienāds spēks? Sportā bieži vien pareizs spēka pielietojums izšķir uzvaru vai zaudējumu.
 
 12.gif Shutterstock_1223984083_table tennis_galda tenis.jpg Shutterstock_1223984083_table tennis_galda tenis.jpg
 
Kustības paātrināšanās un palēnināšanās
 
Ķermeņa ātrums var mainīties divejādi – palēnināties (samazināties) vai paātrināties (palielināties).
Transporta līdzeklim, uzsākot kustību, ātrums pakāpeniski palielināsies, bet bremzējot, tas samazināsies.
Ja jābrauc pret kalnu, kustības ātrums palēnināsies, bet, braucot no kalna, kustības ātrums paātrināsies.
 
Atsauce:
Dabaszinības 1.-6.klasei, Mācību priekšmeta programmas paraugs. Rīga. Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” datu bāze "mape.skola2030.lv
https://www.youtube.com. Vāverīte ezim teic