Teorija

Uzdevumi

1. Zooloģijas apakšnozares

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Novērojums un eksperiments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Augu un dzīvnieku šūnas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Dzīvnieku barošanās

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Autotrofi un heterotrofi organismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Dzīvnieku elpošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dzīvnieku vairošanās jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Barošanās ķēde

Grūtības pakāpe: augsta

5
10. Barošanās tīkla izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Organismu savstarpējās attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dzīvnieku sistemātikas vienības

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Dzīvnieku klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ievads zooloģijā

Grūtības pakāpe: vidēja

34

Materiāli skolotājiem