2 shēma.png
 
Augu un dzīvnieku šūnu kopīgās sastāvdaļas ir membrāna, citoplazma, kodols. Dzīvnieku šūnās dažkārt sastopamas nelielas vakuolas. Tikai augu šūnām raksturīgas sastāvdaļas ir hloroplasti, lielas vakuolas ar šūnsulu, šūnapvalks.
 
Gan augiem, gan dzīvniekiem šūnas ar vienādu uzbūvi veido audus, audi veido orgānus, bet orgāni veido organismu.
 
Shēma.png