Organismi un vide, savstarpēji mijiedarbojoties, veido ekosistēmu.
Ekosistēma ir dzīvo būtņu un vides faktoru kopums, kas savstarpēji mijiedarbojas un ir atkarīgi viens no otra.
Dzīvnieku eksistence ekosistēmās ir atkarīga no augiem, jo:
1. Augi  fotosintēzes procesā ražo skābekli, kuru dzīvnieki ieelpo.
2. Augi veido organiskās vielas, ar kurām barojas zālēdāji dzīvnieki, kurus, savukārt, ēd gaļēdāji dzīvnieki.

kede.png
Attēlojot organismus rindā, kurš kuru apēd, veidojas barošanās ķēdes, piemēram, attēlā redzam, ka dārza vīngliemezis ēd dadzi, dziedātājstrazds apēd dārza vīngliemezi, bet zvirbuļu vanags apēd dziedātājstrazdu.
Visos barības ķēdes posmos rodas pārpalikumi, bojā gājušo augu un dzīvnieku atliekas, kuru noārdīšanu veic baktērijas un sēnes.

tt.png
Ekosistēmā pastāv vairākas barošanās ķēdes un tām krustojoties, veidojas barošanās tīkls. Barošanās tīklā viens organisms vienlaicīgi var būt iesaistīts vairākās barošanās ķēdēs.
 
3. Augi dzīvniekiem var kalpot kā mājvieta, kā slēpnis - veidot daudziem dzīvniekiem dzīves vidi.
Arī augiem dzīvnieki ir nepieciešami. Dzīvnieki izelpo ogļskābo gāzi, kuru augi uzņem fotosintēzes procesā. Daži dzīvnieki, piemēram tauriņi, kolibri, apputeksnē ziedus. Dzīvnieki, barojoties ar augļiem un sēklām, izplata augus. Sliekas uzlabo augsni.
 
Atsauce:
Bioloģija 8. klasei.Daiga Brante, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2012.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 17.lpp.
Attēli: http://www.scientific-art.com/GIF%20files/Natural%20history/foodch.GIF
http://res.cloudinary.com/dk-find-out/image/upload/q_80,w_1440/Food_web_keclt8.jpg