Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

34p.
1. Zooloģijas apakšnozaru raksturojums 1p.
2. Ievada temata jēdzienu apkopojums 3p.
3. Novērojums un eksperiments 1p.
4. Augu un dzīvnieku šūnas uzbūve 4p.
5. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums 4p.
6. Dzīvnieku barošanās 1p.
7. Dzīvnieku elpošana 2p.
8. Dzīvnieku vairošanās jēdzieni 2p.
9. Barošanās ķēde 5p.
10. Barošanās tīkls dīķī 2p.
11. Organismu savstarpējās attiecības 1p.
12. Dzīvnieku klasifikācija 1p.
13. Dzīvnieku sistemātikas vienības 7p.