Teorija

Uzdevumi

1. Augu nozīme ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Galvenie meža tipi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Meža augšējā stāva koku sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Meža krūmu stāva augu sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lakstaugi meža zemākajā stāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Zemākā meža stāva krūmi un puskrūmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Aizsargājamie augi mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pļavas augi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Pļavas augu un ekosistēmas aizsardzība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Purvā augošie lakstaugi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Purvā augošie krūmi un puskrūmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Ezera augi

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Ezera augi un ekosistēmas saudzēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Cilvēka veidoto ekosistēmu augi

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Svešzemju augi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Meža ekosistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Augi dažādās ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem