Teorija

Uzdevumi

1. Augu nozīme ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Galvenie meža tipi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Meža augšējā stāva koku sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Meža krūmu stāva augu sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lakstaugi meža zemākajā stāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ziedaugi Latvijas mežos

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Zemākā meža stāva krūmi un puskrūmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Aizsargājamie augi mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Aizsargājamie augi Latvijas mežos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Meža apsaimniekošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Pļavas augi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Pļavas augu un ekosistēmas aizsardzība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Purvā augošie lakstaugi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Purvā augošie krūmi un puskrūmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Ezera augi

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Ezera augi un ekosistēmas saudzēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Cilvēka veidoto ekosistēmu augi

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Svešzemju augi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Meža ekosistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Augi dažādās ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem