Education_Article_WildflowerMeadows_12.png
 
Pļavas augu sugu daudzveidības saglabāšana ir atkarīga no cilvēka darbības. Lai pļavu uzturētu, tā ir jāapsaimnieko un jāpļauj. Pretējā gadījumā pļavā savairojas graudzāles, kas nomāc vērtīgos pļavas augus. Rodas liela sausas zāles (kūlas) kārta, kas traucē augt pļavas augiem.
 
Pļava sāk aizaugt ar kokiem un krūmiem.  Pļavas augu kopu pakāpeniski nomaina meža augu kopa.
 
 
large-b0bfe4b97e068cd3e56b1288396a5516.png
 
Lai aizkavētu pļavas aizaugšanu, var izmantot ganīšanu. Tā kā govju skaits ir samazinājies, noganīšanai mēdz izmantot savvaļas govis un zirgus, kuri ne tikai apēd zāli, bet arī piesaista tūristu uzmanību.
 
Pārāk liela lopu skaita ganīšana kādā teritorijā veicina pļavas bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, jo augi nepaspēj noziedēt un saražot sēklas. Pļavu apsaimniekošanai ir ir vajadzīgas zināšanas un materiālie līdzekļi.
 
Svarīgi!
Kūlas dedzināšanas iespaidā iet bojā gan augu un sīko dzīvnieku sugas, gan tiek sadedzināts augsnes trūdvielu slānis.
 
Nekontrolējamās liesmas var aizdedzināt mežu un cilvēku mājokļus!
1943836_PplVmX.png
 
Atsauce:
Bioloģija 7. klasei.Ērika Nagle, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2011.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 130.lpp.
Attēli no: http://lweanerassociates.com/wp-content/uploads/2012/12/Education_Article_WildflowerMeadows_12.jpg
http://liepaja.travel/lv/darit-un-redzet/novads/dzivnieki/savvalas-zirgu-un-tauru-ganibas-dabas-parka-pape/
http://y.delfi.lv/norm/74806/1943836_PplVmX.jpeg