Ekosistēma ir dzīvo būtņu un vides kopums, kas ir savstarpēji saistīti un viens no otra atkarīgi.
Par ekosistēmu var uzskatīt, piemēram, mežu, purvu, pļavu, atsevišķu koku vai kādu organismu.
Augi ekosistēmā ieņem vienu no galvenajām vietām dzīvo būtņu vidū.
Augi, izmantojot Saules enerģiju, fotosintēzes procesā rada organiskās vielas, kas ir visu dzīvo organismu barības pamats. Augi ar barības vielām nodrošina ne tikai sevi, bet arī vairumu pārējo organismu. Augi ir barošanās tīklu posms dzīvniekiem.baribas_cikls.png
Fotosintēzē kā blakusprodukts izdalās skābeklis, kurš ir nepieciešams dzīvo būtņu elpošanai un dažādiem procesiem dabā. Augi papildina atmosfēras skābekļa krājumus.augu_barosjanaas.png
Augi veido dzīvesvidi daudziem organismiem.trees leopards 1920x1200 wallpaper_www.wall321.com_74.png
Augi uzsūc mineralizējušās organismu atliekas.shutterstock-plant-roots.png
Augi bagātina ar trūdvielām augsni. Gan lapas, gan stumbri pūšanas baktēriju un sēņu iedarbības rezultātā pārvēršas par melnzemi.p1060248.png
 
Video angļu valodā: Kas ir ekosistēma?