Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Augu un ekosistēmas noteikšana 2p.
2. Pļavas augi 3p.
3. Pļavas augu un ekosistēmas aizsardzība 2p.
4. Purvā augošie lakstaugi 2p.
5. Purvā augošie krūmi un puskrūmi 1p.
6. Ezera augi 3p.
7. Cilvēka veidoto ekosistēmu augi 2p.
8. Ezera augi un ekosistēmas saudzēšana 2p.
9. Svešzemju augi 2p.