Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda BE (būt) vienkāršā pagātne - BE in the Simple Past Dažādu teikumu veidošana ar darbības vārdu BE (būt) vienkāršajā pagātnē.
2. Vienkāršās pagātnes (regulārie darbības vārdi) - Simple Past (Regular Verbs) Dažādu teikumu veidošana un lietošana vienkāršajā pagātnē ar regulārajiem darbības vārdiem.
3. Vienkāršās pagātnes (neregulārie darbības vārdi) - Simple Past (Irregular Verbs) Dažādu teikumu veidošana un lietošana vienkāršajā pagātnē ar neregulārajiem darbības vārdiem.
4. Pareizrakstība regulārajiem darbības vārdiem - Spelling Rules for Regular Verbs Pareizrakstības noteikumi regulārajiem darbības vārdiem vienkāršajā pagātnē, tiem pievienojot galotni "-ed".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "was" un "were" lietojums - Choosing "was" or "were" 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choosing "was" or "were" in the past.
2. Jautājumi un īsās atbildes ar "was" un "were" - Questions and short answers with "was" and "were" 1. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Ask the questions about past using "was" or "were" and answer them.
3. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the words in correct order to make the sentences with "was" or "were".
4. Vārdu pareizrakstība ar galotni "-ed" - True or False Spelling of the Verbs with -ED 1. izziņas līmenis zema 1 p. Tick if the sentence correct or incorrect.
5. Galotne -ed, aizpildīšanas uzdevums - Past Forms of Regular Verbs 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Write "-ed" to make regular verbs in the past.
6. Neregulārie darbības vārdi pagātnē - Past Forms of Irregular Verbs 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Write irregular verbs in the past.
7. Neregulārie darbības vārdi - Irregular Verbs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the missing verb in the base form or in the past.
8. Signālvārdi vienkāršajā pagātnē - Signal Words in the Simple Past 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing correct signal word.
9. Tagadne un pagātne, aizpildīšanas uzdevums - Simple Present and Past 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Rewrite given sentences in the past (regular verbs).
10. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the verb in the Past Simple.
11. Apgalvojuma un nolieguma teikumi - Affirmative and Negative Sentences 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Rewrite the sentence positive or negative.
12. Jautājumi un īsās atbildes par tabulu - Questions and Short Answers 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Questions and answer about the table.
13. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Answers about past actions.
14. Regul. darb. v., vienkāršās pagātnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Write the missing form of Past Simple for regular verbs - affirmative, negative or question.
15. Nereg. darb. v., vienkāršās pagātnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Write the missing form of Past Simple for irregular verbs - affirmative, negative or question.
16. Vienkāršā pagātne tekstā - Past Simple in the Text 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Finding in the text the verbs in the Simple Past.
17. Dziesma "What Did You Do?" - Song 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing verbs in the past.
18. Vienkāršā pagātne tekstā - Simple Past in the Text 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Writing the given verbs into Simple Past.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Galotnes "-ed" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-ed" Citi vidēja 2 p. Choosing correct pronounciation for ending "-ed".
2. Vienkāršās pagātnes teikumu pareizrakstība, izvēles - Spelling the Past Simple sentences Citi vidēja 1,5 p. Read the sentences and choose the correct form of the verb.
3. Vienkāršā pagātne tekstā, atrast un pārveidot - Past Simple in the Text Citi vidēja 3 p. In the text find the verbs in the Simple Past and then write them in the base form.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā pagātne - "was / were" un regulārie darbības vārdi - Past Simple 00:03:00 vidēja 13 p. Vienkāršās pagātnes laika veidošana - "was" / "were" lietojums, galotnes "-ed" pareizrakstība regulārajiem darbības vārdiem un tās izruna, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Vienkāršā pagātne - regul. un neregul. darb. vārdi - Past Simple 00:05:00 vidēja 12 p. Vienkāršās pagātnes laika veidošana un lietošana - regulārie un neregulārie darbības vārdi, signālvārdi, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Vienkāršā pagātne - Past Simple 00:15:00 augsta 25,5 p. Vienkāršās pagātnes laika veidošana un lietošana - regulārie un neregulārie darbības vārdi, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.