Read and learn about Simple Past of "BE"!  
(Lasi un mācies par darbības vārda "BE" vienkāršo pagātni!)
 
Watch the video!
 
BE vienkāršajā pagātnē
vienskaitlī - WAS
daudzskaitlī - WERE
Apgalvojuma teikumos
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
Teikuma priekšmets + was Teikuma priekšmets + were
I was at school yesterday. - Es biju skolā vakar.
The birds were on the roof 10 minutes ago. - Putni bija uz jumta 10 minūtes atpakaļ.
Nolieguma teikumos
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
teikuma priekšmets + was notteikuma priekšmets + were not
Peter wasn't at school yesterday. - Pēteris nebija skolā vakar.
They weren't at home 2 hours ago. - Viņi nebija mājās 2 stundas atpakaļ.
Svarīgi!
WAS, WERE saīsina tikai nolieguma teikumos!
was not = wasn't
were not = weren't
Jautājuma teikumos
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
Was + teikuma priekšmetsWere + teikuma priekšmets

Īsās atbildes
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
Yes, I/he/she/it was.Yes, we/you/they were.
No, I/he/she/it wasn't.No, we/you/they weren't.
 
Was Sue in the Zoo 2 days ago? Yes, she was. / No, she wasn't. - Vai Sjū bija zooloģiskajā dārzā 2 dienas atpakaļ? Jā, bija. / Nē, nebija.
Were my mum and dad at home last Sunday? Yes, they were. / No, they weren't. - Vai mana mamma un mans tētis bija mājās pagājušajā svētdienā? Jā, bija. / Nē, nebija.
Svarīgi!
Signālvārdi vienkāršajā pagātnē
 
yesterday - vakar
2 minutes/ weeks / months / etc. ago - pirms divām minūtēm / nedēļām / mēnešiem
last Sunday / months / week - pagājušajā svētdienā / mēnesī / nedēļā
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E