13.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs ANGĻU VALODĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read and learn about Simple Past of "BE"!  
(Lasi un mācies par darbības vārda "BE" vienkāršo pagātni!)
 
Watch the video!
 
BE vienkāršajā pagātnē
vienskaitlī - WAS
daudzskaitlī - WERE
Apgalvojuma teikumos
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
Teikuma priekšmets + was Teikuma priekšmets + were
I was at school yesterday. - Es biju skolā vakar.
The birds were on the roof 10 minutes ago. - Putni bija uz jumta 10 minūtes atpakaļ.
Nolieguma teikumos
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
teikuma priekšmets + was notteikuma priekšmets + were not
Peter wasn't at school yesterday. - Pēteris nebija skolā vakar.
They weren't at home 2 hours ago. - Viņi nebija mājās 2 stundas atpakaļ.
Svarīgi!
WAS, WERE saīsina tikai nolieguma teikumos!
was not = wasn't
were not = weren't
Jautājuma teikumos
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
Was + teikuma priekšmetsWere + teikuma priekšmets

Īsās atbildes
 
Vienskaitlis,
I, he, she, it
Daudzskaitlis,
we, you, they
Yes, I/he/she/it was.Yes, we/you/they were.
No, I/he/she/it wasn't.No, we/you/they weren't.
 
Was Sue in the Zoo 2 days ago? Yes, she was. / No, she wasn't. - Vai Sjū bija zooloģiskajā dārzā 2 dienas atpakaļ? Jā, bija. / Nē, nebija.
Were my mum and dad at home last Sunday? Yes, they were. / No, they weren't. - Vai mana mamma un mans tētis bija mājās pagājušajā svētdienā? Jā, bija. / Nē, nebija.
Svarīgi!
Signālvārdi vienkāršajā pagātnē
 
yesterday - vakar
2 minutes/ weeks / months / etc. ago - pirms divām minūtēm / nedēļām / mēnešiem
last Sunday / months / week - pagājušajā svētdienā / mēnesī / nedēļā
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E