Teorija

Uzdevumi

1. "was" un "were" lietojums - Choosing "was" or "were"

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Jautājumi un īsās atbildes ar "was" un "were" - Questions and short answers with "was" and "were"

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
3. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Vārdu pareizrakstība ar galotni "-ed" - True or False Spelling of the Verbs with -ED

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Galotne -ed, aizpildīšanas uzdevums - Past Forms of Regular Verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
6. Neregulārie darbības vārdi pagātnē - Past Forms of Irregular Verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
7. Neregulārie darbības vārdi - Irregular Verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Signālvārdi vienkāršajā pagātnē - Signal Words in the Simple Past

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Tagadne un pagātne, aizpildīšanas uzdevums - Simple Present and Past

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
10. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Apgalvojuma un nolieguma teikumi - Affirmative and Negative Sentences

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Jautājumi un īsās atbildes par tabulu - Questions and Short Answers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Regul. darb. v., vienkāršās pagātnes trūkstošās formas - Writing missing sentences

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Nereg. darb. v., vienkāršās pagātnes trūkstošās formas - Writing missing sentences

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Vienkāršā pagātne tekstā - Past Simple in the Text

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
17. Dziesma "What Did You Do?" - Song

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vienkāršā pagātne tekstā - Simple Past in the Text

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

Materiāli skolotājiem