Read and learn about Past Simple (Irregular Verbs).
(Lasi un mācies par vienkāršo pagātni un neregulāriem darbības vārdiem.)
 
Watch the video!
 
Vienkāršo pagātni veido:  
Apgalvojuma teikums
 
teikuma priekšmets + darbības vārds otrajā pamatformā*
apg_nereg1.png
 
*Tu vari atrast tabulas internetā - The Table of Irregular Verbs
Neregulāro darbības vārdu tabula (vienkārša) - The Table of Irregular Verbs (simple)
  
Pamatforma / nenoteiksme
Base Form / Infinitive
Vienkāršāpagātne
Past Simple / Tense
Pamatforma / nenoteiksme
Base Form / Infinitive
Vienkāršāpagātne
Past Simple / Tense
be
was / were
put
put
break
broke
read
read
buy
bought
ride
rode
come
came
ring
rang
cut
cut
run
ran
do
did
see
saw
draw
drew
send
sent
drive
drove
sing
sang
eat
ate
sit
sat
find
found
speak
spoke
get
got
stand
stood
give
gave
swim
swam
go
went
take
took
have
had
tell
told
hear
heard
think
thought
know
knew
wear
wore
leave
left
win
won
make
made
write
wrote
meet
met
  
 
Nolieguma teikums
 
teikuma priekšmets + did + not + darbības vārds nenoteiksmē
nolieg_nereg.png
 
Saīsinājumi
 
Pilnā forma
Saīsinājums
did not
didn't
Jautājuma teikums

Did + teikuma priekšmets + darbības vārds nenoteiksmē
jaut_nereg.png
Īsās atbildes
 
isas_atb_nereg.png
Svarīgi!
Vienkāršo pagātni  lieto runājot par pabeigtām darbībām pagātnē.
ate a tasty cake yesterday. - Es ēdu garšīgu kūku vakar.
She sang a nice song in the concert last Friday. - Viņa nodziedāja jauku dziesmu koncertā pagājušajā piektdienā.
We had a big party a month ago. - Mums bija liela ballīte pirms mēneša.
Svarīgi!
Signālvārdi vienkāršajā pagātnē
 
yesterday - vakar
2 minutes / weeks / months / etc. ago - pirms divām minūtēm / nedēļām / mēnešiem
last Sunday / months / week - pagājušajā svētdienā / mēnesī / nedēļā
in August - augustā
in 2015 - 2015.gadā
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc