Read and learn about Past Simple (Regular Verbs).
(Lasi un mācies par vienkāršo pagātni  - regulārie darbības vārdi.)
 
Watch the video!
 
Vienkāršo pagātni veido:  
Apgalvojuma teikums
 
teikuma priekšmets + darbības vārds ar galotni "-ed"
apg_reg.png
Nolieguma teikums
 
teikuma priekšmets + did + not + darbības vārds nenoteiksmē
nolieg_reg.png
 
Saīsinājumi
Pilnā forma
Saīsinājums
did not
didn't
 
Jautājuma teikums
 
Did + teikuma priekšmets + darbības vārds nenoteiksmē
jaut_reg.png
Īsās atbildes
 
isas_atb_reg.png
 
Svarīgi!
Vienkāršo pagātni  lieto runājot par pabeigtām darbībām pagātnē.
You watched TV yesterday evening. - Tu skatījies televizoru vakar vakarā.
He cooked dinner last Sunday. - Viņš pagatavoja vakariņas pagājušajā Svētdienā.
They played football a week ago. - Viņi spēlēja futbolu pirms nedēļas.
 
Svarīgi!
Signālvārdi vienkāršajā pagātnē
 
yesterday - vakar
2 minutes/ weeks / months / etc. ago - pirms divām minūtēm / nedēļām / mēnešiem
last Sunday / months / week - pagājušajā svētdienā / mēnesī / nedēļā
in August - augustā
in 2015 - 2015. gadā