Grūtības pakāpe:
00:03:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. "was" un "were" lietojums - Choosing "was" or "were" 1p.
2. Jautājumi un īsās atbildes ar "was" un "were" - Questions and short answers with "was" and "were" 3,5p.
3. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 4p.
4. Vārdu pareizrakstība ar galotni "-ed" - True or False Spelling of the Verbs with -ED 1p.
5. Galotne -ed, aizpildīšanas uzdevums - Past Forms of Regular Verbs 1,5p.
6. Galotnes "-ed" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-ed" 2p.