Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Starptautiskā sistēma Starptautiskā sistēma pēc "aukstā kara". Humanitārā intervence.
2. Globalizācija Globalizācija. Antiglobālisti un to kritiķi.
3. Sabiedrība Postindustriālā un postmodernā sabiedrība.
4. Globālās problēmas Globālās vides un cilvēces attīstības problēmas.
5. Starptautiskā noziedzība Starptautiskā noziedzība (narkotiku tirdzniecības, prostitūcijas, nodokļu nemaksāšanas, kontrabanda utt.).
6. EDSO Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO).
7. ASV loma pasaulē ASV loma pasaulē (prezidenti Dž. Bušs un B. Klintons).
8. NATO NATO loma un paplašināšanās.
9. ES paplašināšanās Eiropas integrācijas procesi (Eiropas Savienības paplašināšanās).
10. Postkomunistiskās valstis Postkomunistisko valstu attīstība.
11. Krievija pasaules politikā Krievija pasaules politikā (B. Jeļcina un V. Putina prezidentūras).
12. NVS Neatkarīgo Valstu Sadraudzība.
13. Nemieri postkomunistiskajās valstīs Konflikti postkomunistiskajās valstīs (Balkānu konflikts; Kosovas konflikts).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Starptautiskā sistēma 90. gados.
2. Globalizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Globalizācija, antiglobālisti un to kritiķi.
3. Fovisma gleznas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Fovisma mākslinieka Anrī Matissa gleznas.
4. Mūsdienu sabiedrība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Postindustriālā un postmodernā sabiedrība.
5. Globālās problēmas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Globālās vides un cilvēces attīstības problēmas.
6. Starptautiskā noziedzība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Starptautiskā noziedzība (narkotiku tirdzniecības, prostitūcijas, nodokļu nemaksāšanas, kontrabanda u. tt.).
7. EDSO 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Starptautiskā kārtība. Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO).
8. ASV un to loma pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. ASV un to loma pasaulē (ASV prezidenti - B. Klintons un Dž. Bušs).
9. NATO 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ziemeļatlantijas līguma organizācija, tās loma un paplašināšanās.
10. NATO 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ziemeļatlantijas līguma organizācija, tās loma un paplašināšanās.
11. Eiropas integrācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eiropas integrācijas procesi (Eiropas Savienība).
12. Postkomunistiskās valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Postkomunistiskās valstis, to attīstība.
13. Krievija pasaules politikā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Krievijas loma pasaulē.
14. NVS 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Neatkarīgo Valstu Sadraudzība.
15. Postkomunistiskās valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Konflikti postkomunistiskajās valstīs.
16. Notikumi pēc PSRS sabrukuma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi pasaulē pēc PSRS sabrukuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaule pēc "aukstā kara" 00:00:00 vidēja 10p. Starptautiskā sistēma. Globalizācija. Postindustriālā un postmodernā sabiedrība.
2. Globālās vides un cilvēces problēmas 00:00:00 vidēja 6p. Globālās vides un cilvēces problēmas. Starptautiskā noziedzība.
3. ASV loma pasaulē 00:00:00 vidēja 4p. ASV loma pasaulē (prezidenti Dž. Bušs un B. Klintons).
4. Starptautiskās organizācijas 00:00:00 vidēja 12p. EDSO, NATO un ES.
5. Postkomunistiskās valstis 00:00:00 vidēja 12p. Postkomunistisko valstu attīstība. Neatkarīgo Valstu Sadraudzība.