Teorija

Uzdevumi

1. Starptautiskā sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Globalizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Fovisma gleznas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Mūsdienu sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Globālās problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Starptautiskā noziedzība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. EDSO

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. ASV un to loma pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. NATO

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. NATO

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Eiropas integrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Postkomunistiskās valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Krievija pasaules politikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. NVS

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Postkomunistiskās valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Notikumi pēc PSRS sabrukuma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Pasaule pēc "aukstā kara"

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Globālās vides un cilvēces problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. ASV loma pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Starptautiskās organizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
5. Postkomunistiskās valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli