Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Riņķa līnijas vienādojums Riņķa līnijas vienādojums un tā iegūšana.
2. Punkta un riņķa līnijas savstarpējais novietojums Nosacījumi, pēc kuriem noteikt punkta un riņķa līnijas savstarpējo novietojumu.
3. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums Nosacījumi, pēc kuriem noteikt taisnes un riņķa līnijas savstarpējo novietojumu.
4. Riņķa līnijas pieskare dotajā punktā Pieskares vienādojums, ja dots riņķa līnijas punkts un centrs.
5. No punkta novilktas riņķa līnijas pieskares 1 No punkta novilktas riņķa līnijas pieskares, hordas garums un attālums no r.l. centra.
6. No punkta novilktas riņķa līnijas pieskares 2 No punkta novilktu riņķa līnijas pieskaru pieskaršanās punktu noteikšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un rādiuss 1. izziņas līmenis zema 1p. Riņķa līnijas vienādojums, ja dotas centra koordinātas un rādiuss.
2. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un viens r.l. punkts 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Riņķa līnijas vienādojums, ja zināms centrs un kāds tās punkts.
3. Riņķa līnijas vienādojums, ja doti diametrāli pretēji punkti 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Riņķa līnijas vienādojums, ja zināmas divu tās diametrāli pretēju tās koordinātas.
4. Punkta piederība riņķa līnijai 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbaudi punkta piederību riņķa līnijai, ja dots tās vienādojums.
5. Riņķa līnijas vienādojuma pārveidošana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārveido riņķa līnijas vienādojumu, lai noteiktu centru un rādiusu.
6. Riņķa līnijas vienādojuma pārveidošana (ar daļām) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. No riņķa līnijas vienādojuma atrodi centru un rādiusu.
7. Caur trim punktiem novilkta riņķa līnija 1. izziņas līmenis zema 2p. Caur trim punktiem novilktas riņķa līnijas vienādojums.
8. Ap trijstūri apvilktā riņķa līnija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ap trijstūri apvilktas riņķa līnijas vienādojums, ja dotas virsotnes.
9. Punkta novietojums pret riņķa līniju 1. izziņas līmenis zema 1p. Punkta novietojums attiecībā pret riņķa līniju, ja dots punkts un r.l. vienādojums.
10. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējā novietojuma noteikšana.
11. Taisnes un riņķa līnijas krustpunkti 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnes un riņķa līnijas krustpunkti.
12. Pieskaru pieskaršanās punktu veidotā horda 1. izziņas līmenis vidēja 2p. No punkta vilkto pieskaru pieskaršanās punktu veidotās hordas garums un attālums no centra.